| Aeroplanes | Biology | History | Chemistry | Dating | Games | Geography | Geometry | Physics | Math | Music | Teach to typing | Spelling | Teach to Spanish | to Latin | to Russian | to Czech | to Italian | Teach to German | PHP help | Opera  | Google search | Cars | Teach to programming 
    en cz
home »  online  »  math  »  percent  »  procent&calculator.php

Mapa webu
Novinky updates
Hudba
Jazykové
Translator
Online
Najdi s Google
Matematika
Geometrie
Zeměpis
Chemie
Hry
Pravopis
Programování
PHP
Kontakt
Zeměpis-hry
Zeměpis-hry

 online
 math
Procentní kalkulačka

Procentní kalkulačka - výpočty kolik je např. 23% ze základu 281, nárůst ceny o určitá procenta, výpočet slevy s příklady výpočtu. Do polí zadejte hodnoty základ, procenta a výsledek by se měl automaticky oběvit v poli za zadáním. Pokud se tak nestane, zmáčkněte tlačítko OK. Hodnoty zadávejte s desetinnou tečkou tedy např. 10.28


Kalkulátor provede všechny operace za Vás, stačí zadat jen základ a počet procent.

Výpočet slevy např. oblečení po vánocích v novém roce

Ukázkový příklad: Boty stály 1000 korun. Po vánocích byla sleva 18 procent.
Kolik stály boty po vánocích? Ze základu 1000 je 18%:
1000 x (18 / 100)= 180
Boty po 18% slevě tedy stály:
1000 - 180 = 820

Základ Z Procenta slevy P Cena po slevě:
=


Kolik je např. 20% ze základu 100?

Ze základu Z=100 je P=20% výsledek: 20
Základ Z násobíme počtem procent, pak dělíme stem (100).

Základ Z Krát Procenta P Děleno Stem Výsledek:
x ÷ 100 =


Zde si můžete vypočítat nárůst ceny například za plyn, či energii. Níže je uveden příklad ze základu 100 zvýšení o 15 procent

  • nejdříve si získáme jedno procento ze základu. Jelikož procento je setina ze základu budeme základ dělit stem 100÷100 = 1
  • výsledek násobíme počtem procent zvýšení tedy 1 * 15 = 15
  • nýní již k základu přičteme procentní část navýšení tedy 100 + 15 = 115

Základ Z Zvýšení v % Základ plus navýšení:
% =  
Kolik procent je určitá hodnota z daného základu

  • nejdříve je vypočítano 1 procento ze základu základ / 100
  • pak se výsledkem tedy jedním procentem dělí část ze základu, kterou chceme vypočítat
  • výsledek je pak hodnota kolikrát je jedno procento obsaženo v části ze základu
Kolik procent je: Ze základu:
Výsledek: %
ABC TransDict free Translator for 65 languages
Top
Home   Copyright © 2007-2014, amos.911mb.com all right reserved
P©idat.eu z lo‘ku       Terms and Condition     Dictionaries   Poslat odkaz přátelům  Bookmark   Google privacy policy